PERMA

Thiết bị bôi trơn thương hiệu Perma của Đức, phân phối trực tiếp tại Việt Nam bởi Dương Anh.