Thiết bị bôi trơn đơn điểm hãng Perma đươc dùng ở những vị trí đặc biệt về bôi trơn như khó lắp đặt hoặc môi trường phức tạp