Thiết bị bơm dầu mỡ tự động ISHAN

Các thiết bị bơm dầu mỡ tự động dùng điện cho một hoặc nhiều điểm bôi trơn. Phân phối độc quyền tại Việt Nam bởi Dương Anh.