Thiết bị bôi trơn dùng dầu LCB3

Thiết bị bôi trơn dùng dầu LCB3 thuộc hệ thống pittong. Sản xuất tại Nhật Bản, phân phối tại Việt Nam bởi Dương Anh.

Thiết bị bôi trơn dùng dầu LCB3

Thiết bị bôi trơn dùng dầu LCB3 có tích hợp với mạch điều khiển thời gian được chọn lựa trước từ 2 tới 192 phút. Với đầy đủ chọn lựa cho công tắc áp suất và công tắc phao báo dầu cạn.

Thông số sử dung thiết bị bôi trơn dùng dầu LCB3

Thông số sử dung thiết bị bôi trơn dùng dầu LCB3

Thông số lắp đặt thiết bị bôi trơn dùng dầu LCB3

Thông số lắp đặt thiết bị bôi trơn dùng dầu LCB3

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha