Bộ phân phối thể tích dùng dầu DX Smus

Bộ phân phối thể tích dùng dầu DX Smus là một thiết bị bôi trơn dùng để chia dầu ra nhiều ngõ với một lượng nhất định trên mỗi lần xả. Phân phối độc quyền bởi Dương Anh.

Bộ phân phối thể tích dùng dầu DX Smus

Bộ phân phối thể tích dùng dầu DX Smus là một thiết bị bôi trơn dùng để chia dầu ra nhiều ngõ với một lượng nhất định trên mỗi lần xả.

DFA là bộ phân phối tích trước, dùng áp của thiết bị bôi trơn trung tâm đẩy dầu đi.

Thông số kỹ thuật bộ phân phối thể tích dùng dầu DX Smus

Thông số kỹ thuật bộ phân phối thể tích dùng dầu DX Smus

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha