Bộ phân phối tuần tự dùng mỡ DU Smus

Bộ phân phối thể tích dùng dầu DU Smus là một thiết bị bôi trơn dùng để chia mỡ ra nhiều ngõ với một lượng nhất định trên mỗi lần xả. Phân phối độc quyền tại Việt Nam bởi Dương Anh.

Bộ phân phối tuần tự dùng mỡ DU Smus

Bộ phân phối thể tích dùng mỡ DU Smus là một thiết bị bôi trơn dùng để chia mỡ ra nhiều ngõ với một lượng nhất định trên mỗi lần xả.

Dùng với các thiết bị bơm mỡ dạng tuần tự.

Số ngỏ ra lớn nhất là 12 trên một bộ phân phối.

Thông số kỹ thuật bộ phân phối tuần tự dùng mỡ DU Smus

Thông số kỹ thuật bộ phân phối tuần tự dùng mỡ DU Smus

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha