Ống Ishan

Ống Ishan

Ống Ishan

Ống Ishan. Bao gồm nhiều loại để nối từ thiết bị bôi trơn trung tâm tới bộ phân phối hoặc từ bộ phân phối tới các điểm bôi trơn.

Thông số kỹ thuật ống Ishan

Thông số kỹ thuật ống Ishan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha