Thiết bị bơm mỡ tự động YGL A

Thiết bị bơm mỡ tự động YGL A là một thiết bị bôi trơn tự động thông dụng dùng mỡ với bộ điều chỉnh thời gian được tích hợp sẵn. YGL A có đầy đủ các thông số như áp suất, lưu lượng, chỉ số đặc của mỡ...

Thiết bị bơm mỡ tự động YGL A

Thiết bị bơm mỡ tự động YGL A là một thiết bị bôi trơn tự động thông dụng dùng mỡ với bộ điều chỉnh thời gian được tích hợp sẵn. YGL A có đầy đủ các thông số như áp suất, lưu lượng, chỉ số đặc của mỡ... để dễ chọn lựa.

Thông số sử dụng của thiết bị bôi trơn YGL A

Thông số sử dụng của thiết bị bôi trơn YGL A

Thông số lắp đặt của thiết bị bôi trơn YGL A

Thông số lắp đặt của thiết bị bôi trơn YGL A

 

Clip giới thiệu thiết bị bôi trơn YGL A

 

Clip hướng dẫn sử dụng thiết bị bôi trơn YGL A

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha