Thiết bị bôi trơn dùng mỡ GPM

Thiết bị bôi trơn dùng mỡ GPM dùng cho các yêu cầu thông dụng. Phân phối độc quyền tại Việt Nam bởi Dương Anh.

Thiết bị bôi trơn dùng mỡ GPM

Thiết bị bôi trơn dùng mỡ GPM đa dạng về áp suất bơm, về lưu lượng, về bình chứa, đáp ứng hầu hết các yêu cầu bôi trơn mỡ thông dụng.

Thông số sử dung thiết bị bôi trơn dùng mỡ GPM

Thông số sử dung thiết bị bôi trơn dùng mỡ GPM

Thông số lắp đặt thiết bị bôi trơn dùng mỡ GPM

Thông số lắp đặt thiết bị bôi trơn dùng mỡ GPM

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha