Thiết bị bôi trơn dùng mỡ MHG7

Thiết bị bôi trơn dùng mỡ MHG7 sử dụng cho PLC thông dụng. Phân phối chính hãng Việt Nam bỡi Dương Anh.

Thiết bị bôi trơn dùng mỡ MHG7

Thiết bị bôi trơn dùng mỡ MHG7 là mẫu có lưu lượng và áp suất lớn hơn MHG4. Có motor chạy 3 pha. Dùng mỡ từ 000 tới 1.

Thông số kỹ thuật thiết bị bôi trơn dùng mỡ MHG7

Thông số kỹ thuật thiết bị bôi trơn dùng mỡ MHG7

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha