Thiết bị bôi trơn dùng mỡ GPMW

Thiết bị bôi trơn dùng mỡ GPMW dùng cho bôi trơn tự động đơn giản với số lượng điểm bôi trơn ít. Phân phối tại VIệt Nam bởi Dương Anh.

Thiết bị bôi trơn dùng mỡ GPMW

Thiết bị bôi trơn dùng mỡ GPMW có lò xo dùng được mỡ từ số 000 tới số 2. Áp suất đẩy hơi thấp, phù hợp với những yêu cầu ít điểm bôi trơn và khoảng cách không xa.

Thông số sử dung thiết bị bôi trơn dùng mỡ GPMW

Thông số sử dung thiết bị bôi trơn dùng mỡ GPMW

Thông số lắp đặt thiết bị bôi trơn dùng mỡ GPMW

Thông số lắp đặt thiết bị bôi trơn dùng mỡ GPMW

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha