Thiết bị bơm dầu tự động YET D1

Thiết bị bơm dầu tự động YET D1 là một thiết bị bôi trơn tự động dùng dầu thông dụng với thời gian được chọn lựa sẵn trong catalog. YET D1 có đầy đủ các thông số như áp suất, lưu lượng, hệ số nhớt...

Thiết bị bơm dầu tự động YET D1

Thiết bị bơm dầu tự động YET D1 là một thiết bị bôi trơn tự động dùng dầu thông dụng với thời gian bơm và nghỉ được chọn lựa sẵn trong catalog. YET D1 sử dụng cho hệ thống trở kháng, đi kèm với bộ phân phối lắp bởi các van tiết lưu và các van một chiều.

thông số sử dụng của thiết bị bôi trơn YET D1

Thông số sử dụng của thiết bị bôi trơn YET D1

thông số lắp đặt của thiết bị bôi trơn YET D1

Thông số lắp đặt của thiết bị bôi trơn YET D1

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha