Thiết bị bơm dầu tự động YET D2

Thiết bị bơm dầu tự động YET D2 là một thiết bị bôi trơn tự động dùng dầu thông dụng với bộ điều chỉnh thời gian chọn lựa trước từ catalog. YET D2 có đầy đủ các thông số như áp suất, lưu lượng, hệ số nhớt...

Thiết bị bơm dầu tự động YET D2

Thiết bị bơm dầu tự động YET D2 là một thiết bị bôi trơn tự động dùng dầu thông dụng với bộ điều chỉnh thời gian lựa chọn trước từ catalog. YET D2 sử dụng cho hệ thống pittong, đi kèm với bộ phân phối DT, DX, hoặc DFA.

Thông số sử dụng của thiết bị bôi trơn YET D2

Thông số sử dụng của thiết bị bôi trơn YET D2

Thông số lắp đặt của thiết bị bôi trơn YET D2

Thông số lắp đặt của thiết bị bôi trơn YET D2

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha