Thiết bị bơm dầu tự động YAE A2

Thiết bị bơm dầu tự động YAE A2 là một thiết bị bôi trơn tự động dùng dầu với áp suất và lưu lượng cao, tích hợp với bộ đinh thời ngay trên máy. YET C2 có đầy đủ các thông số như áp suất, lưu lượng, hệ số nhớt...

Thiết bị bơm dầu tự động YAE A2

Thiết bị bơm dầu tự động YAE A2 là một thiết bị bôi trơn tự động dùng dầu với áp suất và lưu lượng cao. YAE A2 sử dụng cho hệ thống pittong, đi kèm với bộ phân phối DT, DX, hoặc DFA.
Thiết bị được lắp thêm bộ xả áp để thời gian hoạt động được lâu bền hơn.

Thông số sử dụng của thiết bị bôi trơn YAE A2

Thông số sử dụng của thiết bị bôi trơn YAE A2

Thông số lắp đặt của thiết bị bôi trơn YAE A2

Thông số lắp đặt của thiết bị bôi trơn YAE A2

 

Clip giới thiệu thiết bị bôi trơn YAE A2 

 

 

Clip hương dẫn sử dụng thiết bị bôi trơn YAE A2

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha