Thiết bị bơm dầu bằng tay YML

Thiết bị bơm dầu bằng tay YML chính hãng Ishan là một thiết bị bôi trơn dùng lực đòn bẩy từ sức người đưa dầu vào tới điểm bôi trơn.

Thiết bị bơm dầu bằng tay YML

Thiết bị bơm dầu bằng tay YML chính hãng Ishan là một thiết bị bôi trơn dùng lực đòn bẩy từ sức người đưa dầu vào tới điểm bôi trơn.
Thiết bị thiết kế chắc chắn để sử dụng dài lâu.

Thông số sử dụng thiết bị bơm dầu bằng tay YML

Thông số sử dụng thiết bị bơm dầu bằng tay YML

Thông số lắp đặt thiết bị bơm dầu bằng tay YML

Thông số lắp đặt thiết bị bơm dầu bằng tay YML

 

Clip giới thiệu thiết bị bôi trơn YML

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha