Bơm dầu trực tiếp (vỏ sắt)

Bơm dầu trực tiếp (vỏ sắt) là motor bơm thủy lực có gắn đầu bơm top.

Bơm dầu trực tiếp (vỏ sắt)

Bơm dầu trực tiếp (vỏ sắt) là motor bơm thủy lực có gắn đầu bơm top. Dùng để bơm chất lỏng đến vị trí cần thiết.

Được phân phối độc quyền tại Viện Nam bởi Dương Anh.

Thông số kỹ thuật của bơm dầu trực tiếp (vỏ sắt)

Thông số kỹ thuật của bơm dầu trực tiếp (vỏ sắt)

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha