Bộ phân phối thể tích dùng dầu DFA

Bộ phân phối thể tích dùng dầu DFA là một thiết bị bôi trơn dùng để chia dầu ra nhiều ngõ với một lượng nhất định trên mỗi lần xả. Phân phối độc quyền bởi Ishan.

Bộ phân phối thể tích dùng dầu DFA

Bộ phân phối thể tích dùng dầu DFA là một thiết bị bôi trơn dùng để chia dầu ra nhiều ngõ với một lượng nhất định trên mỗi lần xả.

DFA là bộ phân phối tích trước, dùng áp của thiết bị bôi trơn trung tâm đẩy dầu đi.

Thông số kỹ thuật bộ phân phối thể tích dùng dầu DFA

Thông số kỹ thuật bộ phân phối thể tích dùng dầu DFA

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha