Bộ phân phối thể tích dùng dầu DXV

Bộ phân phối thể tích dùng dầu DXV là một thiết bị bôi trơn dùng để chia dầu ra nhiều ngõ với một lượng nhất định trên mỗi lần xả.

Bộ phân phối thể tích dùng dầu DXV

Bộ phân phối thể tích dùng dầu DXV là một thiết bị bôi trơn dùng để chia dầu ra nhiều ngõ với một lượng nhất định trên mỗi lần xả.

CXV là bộ phân phối tích trước, dùng áp của thiết bị bôi trơn trung tâm đẩy dầu đi.

Thông số kỹ thuật bộ phân phối thể tích dùng dầu DXV

Thông số kỹ thuật bộ phân phối thể tích dùng dầu DXV

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha