Bộ phân phối phun sương SD

Bộ phân phối phun sương SD là một thiết bị bôi trơn dùng để chia và đinh lượng dòng khí và dầu từ bơm đến điểm bôi trơn.

Bộ phân phối phun sương SD

Bộ phân phối phun sương SD là một thiết bị bôi trơn dùng để chia và đinh lượng dòng khí và dầu từ bơm đến điểm bôi trơn. Khí và dầu được trộn lẫn và tạo thành sương tại đây.

Áp suất làm việc từ 3-5 kgf/cm2.

Thông số kỹ thuật bộ phân phối phun sương SD

Thông số kỹ thuật bộ phân phối phun sương SD

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha