Bộ phân phối thể tích dùng mỡ DMV

Bộ phân phối thể tích dùng mỡ DMV là một thiết bị bôi trơn dùng để chia mỡ ra nhiều ngõ với một lượng nhất định trên mỗi lần xả.

Bộ phân phối thể tích dùng mỡ DMV

Bộ phân phối thể tích dùng mỡ DMV là một thiết bị bôi trơn dùng để chia mỡ ra nhiều ngõ với một lượng nhất định trên mỗi lần xả.

Sử dụng với thiết bị bơm mỡ tự động dạng pittong.

Thông số kỹ thuật bộ phân phối thể tích dùng mỡ DMV

Thông số kỹ thuật bộ phân phối thể tích dùng mỡ DMV

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha