Bộ phân phối tiết lưu dùng dầu DSM, DPS

Bộ phân phối trở kháng dùng dầu DMS, DPS là một thiết bị bôi trơn dùng để chia dầu ra nhiều ngõ với một lượng nhất định trên mỗi lần xả.

Bộ phân phối tiết lưu dùng dầu DSM, DPS

Bộ phân phối trở kháng dùng dầu DMS, DPS là một thiết bị bôi trơn dùng để chia dầu ra nhiều ngõ với một lượng nhất định trên mỗi lần xả.

Bao gồm một đế van để bắt những van tiết lưu với lưu lượng tính trước.

Được sử dụng chung với các thiết bị bôi trơn dạng trở kháng dùng dầu.

Thông số kỹ thuật bộ phân phối tiết lưu dùng dầu DSM, DPS

Thông số kỹ thuật bộ phân phối tiết lưu dùng dầu DSM, DPS

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha