Thiết bị bơm mỡ tự động YGL C

Thiết bị bơm mỡ tự động YGL C là một thiết bị bôi trơn tự động thông dụng dùng mỡ, thời gian điều khiển bởi PLC. YGL C có đầy đủ các thông số như áp suất, lưu lượng, chỉ số đặc của mỡ...

Thiết bị bơm mỡ tự động YGL C

Thiết bị bơm mỡ tự động YGL C là một thiết bị bôi trơn tự động thông dụng dùng mỡ với bộ điều chỉnh thời gian được tích hợp sẵn. YGL C có đầy đủ các thông số như áp suất, lưu lượng, chỉ số đặc của mỡ... để dễ chọn lựa.

Thông số sử dụng của thiết bị bôi trơn YGL C

Thông số sử dụng của thiết bị bôi trơn YGL C

Thông số lắp đặt của thiết bị bôi trơn YGL C

Thông số lắp đặt của thiết bị bôi trơn YGL C

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha